Hva er XReg

XReg er en verktøykasse for organisasjoner, og er helt frittstående fra organisasjonens medlemssystem. XReg kobler seg til foreningens eksisterende medlemssystem via API. Foreningen står fritt til å plukke funksjonalitet og nye moduler som stadig blir tilgjengelige. XReg brukes i dag av Brystkreftforeningen, Nei til Atomvåpen, Ryggforeningen, Norilco, Seniornett, og mange flere. XReg utvikles i Tønsberg av Klopp AS. Samme firma som utvikler Regweb og Likepersonslogg.

Nettinnmelding - Familiemedlemmer (Nyhet! 10.12.2020)

Det er nå mulig å legge inn familiemedlemmer direkt i nettinnmeldingsskjemat, ved å klikke på «+Legg til nytt familiemedlem». Generelt vil adressen til hvert familiemedlem være like adressen til hovedmedlemmet. Medlemstypen vil være predefinert under innstillinger.

Eksempel: Norsk Tourette Forening

Norsk Tourette Forening (NTF) har bestemt utformingen av skjemaet selv. Alle felt er dynamiske og kan selekteres slik foreningen ønsker. NTF har både Vipps og manuell betaling, samtidig som de har familierelasjoner. Alt er koblet opp mot Regweb medlemssystem via API.

Nettinnmelding - Eksempel: Norilco

Eksempel: Norilco

Norilco har bestemt utformingen av skjemaet selv. Alle felt er dynamiske og kan selekteres slik foreningen ønsker. Norilco har både Vipps og manuell betaling. Alt er koblet opp mot Regweb medlemssystem via API.

Nettinnmelding - Eksempel: Ryggforeningen

Eksempel: Ryggforeningen i Norge (RIN)

Ryggforeningen i Norge (RIN) har bestemt utformingen av skjemaet selv. Alle felt er dynamiske og kan selekteres slik foreningen ønsker. Foreningen har både Vipps og manuell betaling. Alt er koblet opp mot Regweb medlemssystem via API.

Nettinnmelding - Eksempel: Ung Kreft

Eksempel: Ung Kreft

Ung Kreft har bestemt utformingen av skjemaet selv. Alle felt er dynamiske og kan selekteres slik foreningen ønsker. Foreningen har både Vipps og manuell betaling. Alt er koblet opp mot Regweb medlemssystem via API.