ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

Gjennom ditt medlemskap støtter dere Ryggforeningens arbeid med å spre mer kunnskap om rygglidelser og behandling, mer forskning på muskelskjelettfeltet, og bidrar til at Ryggforeningen fortsatt kan være her som en ressurs for pasienter og pårørende. 

Medlemmene våre er grunnlaget for hele vår virksomhet. Jo flere vi er, jo sterkere stemme har vi. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse. Du er velkommen til å tegne medlemskap. 

Ordinært medlemskap koster kr. 375 pr. år. Ungdomsmedlemskap koster 125 kr (frem til 25 år). Husstandsmedlemskap koster 200 kr (forutsetter at det er et ordinært medlem eller ungdomsmedlem i husstanden). Husstandsmedlem 2 koster 150 kr pr. år, og husstandsmedlem 3 koster 100 kr pr. år.

MERK: Er dere en bedrift og ønsker medlemskap? Trykk her.Merk! Hvis du ikke velger ett av disse to valgene, vil du motta medlemsblad på epost du har oppgitt!

Betaling