ØNSKER DIN BEDRIFT Å BLI MEDLEM?

Bedriftsmedlemskapet koster 800 kr per år. Gjennom bedriftsmedlemskap støtter dere Ryggforeningens arbeid med å spre mer kunnskap om rygglidelser og behandling, mer forskning på muskelskjelettfeltet, og bidrar til at Ryggforeningen fortsatt kan være her som en ressurs for pasienter og pårørende. 

PS: En liten gulrot til våre lokalavdelinger:
Alle lokalavdelinger som verver bedriftsmedlemmer, vil motta 50% av medlemskontingenten, dvs. 400 kr for hver bedrift de verver :-)

Medlemmene våre er grunnlaget for hele vår virksomhet. Jo flere vi er, jo sterkere stemme har vi. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse. Du er velkommen til å tegne medlemskap for din bedrift.

Følgende satser gjelder pr år:

  • kr. 800 for bedrifter.
  • kr. 375 for ordinært medlem.
  • kr. 200 for husstand medlem
    (i tillegg til ordinært medlem eller ungdoms medlem).
  • kr. 125 for ungdom.

MERK: Ønsker du et vanlig medlemskap? Trykk her.Betal nå, eller senere

XReg - Verktøy for organisasjoner