ØNSKER DIN BEDRIFT Å BLI MEDLEM?

Bedriftsmedlemskapet koster 800 kr per år. Gjennom bedriftsmedlemskap støtter dere Ryggforeningens arbeid med å spre mer kunnskap om rygglidelser og behandling, mer forskning på muskelskjelettfeltet, og bidrar til at Ryggforeningen fortsatt kan være her som en ressurs for pasienter og pårørende. 

Medlemmene våre er grunnlaget for hele vår virksomhet. Jo flere vi er, jo sterkere stemme har vi. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse. Du er velkommen til å tegne medlemskap for din bedrift.

Følgende satser gjelder pr år:

  • kr. 800 for bedrifter.
  • kr. 375 for ordinært medlem.
  • kr. 200 for husstand medlem
    (i tillegg til ordinært medlem eller ungdoms medlem).
  • kr. 125 for ungdom.

MERK: Ønsker du et vanlig medlemskap? Trykk her.Betaling