Priser og informasjon

Kontingenttyper:

  • Hovedmedlem: kr. 380/år.
  • Hovedmedlem ung (18-26 år): Kr. 100/år.
  • Familiemedlem (samme adresse som hovedmedlem): Kr. 60/år.
  • Støttemedlem (Organisasjoner, firmaer, skoler, etc. - kun støtte. Ikke stemmerett!): Kr. 380/år.

Informasjon:

Innmelding etter 01.11 og ut året: 100,- for hovedmedlem og 60,- for familiemedlem. Medlemskapet gjelder for ett kalender år (1.1 til 31.12) og løper til det sies opp. Hovedmedlem må være over 15 år. Bare ett medlem i familien kan være hovedmedlem og familiemedlem må ha samme bostedsadresse som hovedmedlem. Faktura for medlemskontingent sendes ut i februar/ mars hvert år. Fakturaen gjelder kontingent for alle medlemmer i familien og sendes til hovedmedlemmet. Hovedmedlem godtar med dette å betale for alle sine familiemedlemmer og ta ansvaret for å håndtere kontoene deres. Ved betaling av kontingent bekreftes det at alle medlemmer i husstanden er frivillig innmeldt i NTF og ønsker fortsatt medlemsskap.

Legg inn evt. familiemedlemmer her:

Familiemedlemmer

+ Legg til nytt familiemedlem
Velg medlemstype her:
XReg - Verktøy for organisasjoner