Priser og informasjon

Kontingenttyper:

 • Hovedmedlem: kr. 380/år.
 • Hovedmedlem ung (18-26 år): Kr. 100/år.
 • Familiemedlem (samme adresse som hovedmedlem): Kr. 60/år.
  Dersom du ønsker å etterinnmelde familiemedlemmer i din husstand, trykk på linken her...... Innmelding av familiemedlemmer
 • Støttemedlem (Firma, organisasjon, skole, etc.): Kr. 380/år.

Informasjon:

 • Medlemskapet gjelder for ett kalenderår (1.1 til 31.12) og løper til det sies opp.
 • Hovedmedlem må være over 15 år.
 • Familiemedlem må ha samme bostedsadresse som hovedmedlem.
 • Faktura for medlemskontingent sendes ut i februar/ mars hvert år. og gjelder kontingent for alle medlemmer i familien.
 • Innmelding etter 01.11 og ut året: 100,- for hovedmedlem og 60,- for familiemedlem.

Hovedmedlem / Støttemedlem

Legg inn evt. familiemedlemmer her:
(ved etterinnmelding av familiemedlemmer - send e-post til post@touretteforeningen.no med navn og fødselsdato)

Familiemedlemmer

+ Legg til nytt familiemedlem

Legg inn aktiviteter du/dere er interessert i:

Velg: 
(1) Barn (opp til 12 år)
(2) Ungdom (12-18 år)
(3) Voksne
(4) Hele familien
(5) Foreldre/foresatte
(6) Søsken
(7) Besteforeldre
(8) Kurs / seminarer
(9) Ønsker ingen aktiviteter