Vilkår og personvernserklæringen

Som en følge av ditt medlemskap i RH-foreningen, og for å kunne administrere medlemskapet (i forbindelse med innmelding, under og etter opphør av medlemskapet), må personopplysninger som du avgir og som RH-foreningen mottar eller opparbeider som følge av medlemskapet behandles av RH-foreningen, og våre samarbeidspartnere/leverandører.

Opplysninger som du avgir ved innmeldelse i RH-foreningen vil derfor bli registrert i medlemsregisteret og behandlet av RH-foreningen. I tillegg vil opplysninger som distriktsavdeling, kontingent- og fakturering bli registrert.

RH-foreningen, vil bruke din e-postadresse og telefonnummer for å sende deg informasjon på e-post, SMS, samt eventuelt andre kommunikasjonsmetoder, om medlemstilbud RH-foreningen tilbyr selv eller via våre samarbeidspartnere.

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsavdelingen i RH-foreningen.

Det er RH-foreningen (ved daglig leder) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for RH-foreningens øvrige behandling av personopplysninger.

KLOPP AS er databehandler og ansvarlig for drift av medlemsregisteret som RH-foreningen benytter.

Tilbake
XReg - Verktøy for organisasjoner