Innmelding

RH-foreningen er en landsdekkende organisasjon for personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende.

*Familiemedlem må ha samme adresse som hovedmedlemmet. Medlemskapet gjelder for ett år.