Innmelding

RH-foreningen er en landsdekkende organisasjon for personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende.

Hovedmedlem: kr. 300/år
Familiemedlem: kr. 50/år*

*Pris per familiemedlem i tillegg til hovedmedlemmet. Må ha samme adresse som hovedmedlemmet. Medlemskapet gjelder for ett år.

XReg - Verktøy for organisasjoner