Vilkår og personvernserklæringen

Som en følge av ditt medlemskap i FORENINGEN, og for å kunne administrere medlemskapet (i forbindelse med innmelding, under og etter opphør av medlemskapet), må personopplysninger som du avgir og som FORENINGEN mottar eller opparbeider som følge av medlemskapet behandles av FORENINGEN, og våre samarbeidspartnere/leverandører.

Opplysninger som du avgir ved innmeldelse i FORENINGEN vil derfor bli registrert i medlemsregisteret og behandlet av FORENINGEN. I tillegg vil opplysninger som distriktsavdeling, kontingent- og fakturering bli registrert.

FORENINGEN, vil bruke din e-postadresse og telefonnummer for å sende deg informasjon på e-post, SMS, samt eventuelt andre kommunikasjonsmetoder, om medlemstilbud FORENINGEN tilbyr selv eller via våre samarbeidspartnere.

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsavdelingen i FORENINGEN.

Det er FORENINGEN (ved daglig leder) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for FORENINGENs øvrige behandling av personopplysninger.

KLOPP AS er databehandler og ansvarlig for drift av medlemsregisteret som FORENINGEN benytter.

Tilbake
XReg - Verktøy for organisasjoner