ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

Ønskebarn er de ufrivillig barnløses fremste pressmiddel mot politikere, presse og byråkrati. Gjennom snart 40 års eksistens har Ønskebarn blitt en respektert organisasjon på den norske politiske arena, i media, samt i fagmiljøet. Vi har kompetanse på alle former for ufrivillig barnløshet og behandlingsmetoder, og vi jobber for å "ufarliggjøre" det å være ufrivillig barnløs.

MERK: Vi minner om at alle medlemskap gjelder per kalenderår- Melder du deg inn etter 1.oktober får du meldemskapet ut året for kr 100. For husstandmedlemmer vil medlemskap faktureres sammen med hovedmedlem om ikke annet blir avtalt.

 

Betal nå, eller senere

XReg - Verktøy for organisasjoner