Vilkår og personvernserklæringen

Som en følge av ditt medlemskap i Morbus Addison Forening, og for å kunne administrere medlemskapet (i forbindelse med innmelding, under og etter opphør av medlemskapet), må personopplysninger som du avgir og som Morbus Addison Forening mottar eller opparbeider som følge av medlemskapet behandles av Morbus Addison Forening, og våre samarbeidspartnere/leverandører.

Opplysninger som du avgir ved innmeldelse i Morbus Addison Forening vil derfor bli registrert i medlemsregisteret og behandlet av Morbus Addison Forening. I tillegg vil opplysninger som distriktsavdeling, kontingent- og fakturering bli registrert.

Morbus Addison Forening, vil bruke din e-postadresse og telefonnummer for å sende deg informasjon på e-post, SMS, samt eventuelt andre kommunikasjonsmetoder, om medlemstilbud Morbus Addison Forening tilbyr selv eller via våre samarbeidspartnere.

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsavdelingen i Morbus Addison Forening.

Det er Morbus Addison Forening (ved daglig leder) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for Morbus Addison Forenings øvrige behandling av personopplysninger.

KLOPP AS er databehandler og ansvarlig for drift av medlemsregisteret som Morbus Addison Forening benytter.

Tilbake
XReg - Verktøy for organisasjoner