Innmelding

  • Medlemskapet gjelder for ett kalenderår (1.1 til 31.12).
  • Hovedmedlem er deg med diagnose, også barn.
  • Familiemedlem må ha samme bostedsadresse som hovedmedlem.
  • Støttemedlem er deg uten en av våre diagnoser, men som likevel vil være medlem. 
  • Faktura for medlemskontingent sendes ut i januar/februar på registret epost til hovedmedlem/støttemedlem hvert år. Hovedmedlem får eventuelt familiemedlemmer samlet på sin faktura. 
  • Du/dere får Barken utsendt på nettsiden eller i posten tre ganger i året etter eget ønske. 
  • Du/dere får mulighet til å delta på kurs og sosiale treff. Vi arrangerer også lokale, regionale og nasjonale konferanser.