Vilkår og personvernserklæringen

Som en følge av ditt medlemskap i Ryggforeningen, og for å kunne administrere medlemskapet (i forbindelse med innmelding, under og etter opphør av medlemskapet), må personopplysninger som du avgir og som Ryggforeningen mottar eller opparbeider som følge av medlemskapet behandles av Ryggforeningen, og våre samarbeidspartnere/leverandører.

Opplysninger som du avgir ved innmeldelse i Ryggforeningen vil derfor bli registrert i medlemsregisteret og behandlet av Ryggforeningen. I tillegg vil opplysninger som distriktsavdeling, kontingent- og fakturering bli registrert.

Ryggforeningen, vil bruke din e-postadresse og telefonnummer for å sende deg informasjon på e-post, SMS, samt eventuelt andre kommunikasjonsmetoder, om medlemstilbud Ryggforeningen tilbyr selv eller via våre samarbeidspartnere.

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsavdelingen i Ryggforeningen.

Det er Ryggforeningen (ved daglig leder) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for Ryggforeningens øvrige behandling av personopplysninger.

KLOPP AS er databehandler og ansvarlig for drift av medlemsregisteret som Ryggforeningen benytter.

Tilbake