Vilkår og personvernserklæringen

BEHANDLINGSANSVARLIG

Det er Norsk Farmasøytisk Selskap (ved Daglig leder) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for Foreningens behandling av personopplysninger.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV OPPLYSNINGENE

Formålet med innsamlingen, registreringen og ulik behandling av personopplysninger, er primært å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. I tillegg vil Foreningen drifte, administrere og vedlikeholde medlemsregisteret.

OPPLYSNINGSKATEGORIER SOM BEHANDLES

Ved innmelding kan Foreningen registrere følgende personopplysninger i medlemsregisteret: Navn, Registreringsdato, endret dato, utmeldt dato. Kontaktinformasjon: Adresse, telefonnummer, e-postadresse. Medlemsnummer. Profilinformasjon: Alder, kjønn og annen informasjon Brukeren selv velger å gjøre tilgjengelig, samt informasjon om valgte tilleggstjenester og funksjonalitet: Verv, Gaver, Medlemstype, Familie/-betalingsrelasjoner, Lokalforening/Lag/Distriktsavdeling, Betalingshistorikk for medlemskontingent/Produktkjøp. Medlemsnummer tildeles og registreres av Foreningen. Andre opplysninger kan du frivillig registrere på Min side. Dette kan være opplysninger om dine interesser og måten du ønsker at Foreningen skal kontakte deg på. Ved behov vil Foreningen også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og opplysninger fra Foreningen sine samarbeidspartnere, for å «vaske medlemsdata».

Statistikk om bruken av tjenestene

Ved bruk av Medlemsregisteret samles det også inn opplysninger som ikke kan knyttes til brukeren og som kun benyttes til utarbeiding av generell statistikk, samt til forbedring av tjenestene. Dette er informasjon om: Nettleser (browser) og innstillinger på denne, Operativsystem, Skjermoppløsning og antall farger på skjermen, Internettforbindelse, Besøkte sider på Medlemsregisteret og tidspunkt for besøk, Hvilken side man kommer til Medlemsregisteret fra.

Cookies og IP-adresser

For å logge på og benytte Medlemsregisteret er det forutsetning at cookies aksepteres. Cookies er små tekstfiler som lagres i brukerutstyret i forbindelse med bruk av internettjenester. Medlemsregisteret benytter også cookies for innsamling av statistikk. Det foretas ingen identifisering av den enkelte bruker som person i forbindelse med anvendelse av cookies. Medlemsregisteret vil også kunne benytte tilsvarende teknologi som cookies samt annen teknologi som vil dekke samme funksjoner som cookies i fremtiden. Medlemsregisteret vil også kunne lagre brukerens IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer som tildeles de nettverksenhetene, f.eks. en datamaskin, som kommuniserer med hverandre over Internett. Brukerens IP adresse vil kun bli benyttet til statistiske formål og til innsamling av demografisk informasjon i vid forstand, og vil derfor ikke kunne knyttes til brukeren eller kunden.

UTLEVERING TIL TREDJEPART

Vi deler informasjon med offentlige organer for å søke støtte og informere om foreningens aktivitet. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjepart for kommersielt bruk. 

RETT TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING

Etter personopplysningsloven har den enkelte rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysninger i Medlemsregisteret er feil, vil det være adgang til å få de rettet eller slettet. Alle opplysninger som er hentet fra brukeren, vil være tilgjengelige for brukeren via Medlemsregisteret-kontoen, og kan rettes av brukeren via Medlemsregisteret-kontoen. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres i Medlemsregisteret. Alle registrerte personopplysninger om deg arkiveres i medlemsregisteret. Dersom du melder deg ut av Foreningen, vil personopplysningene om deg straks bli slettet fra registeret.  Du har også rett på informasjon om den behandlingen Foreningen foretar og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven § 18. Begrenset innsyn kan du få ved å logge deg inn på Min side. For mer utfyllende innsyn kan du kontakte medlemsavdelingen i Foreningen.

INFORMASJONSSIKKERHET

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysningslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. Det er bare utvalgte medarbeidere i Foreningen som har tilgang til medlemsregisteret. Foreningen har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord. Medlemsregisteret har implementert følgende sikkerhetstiltak i Medlemsregisteret (ikke uttømmende): Autentiseringsløsning på sikkerhetsnivå 3, all informasjonsutveksling skjer med sterk kryptering (SSL, SSH).

E-POSTLISTER

Som medlem vil du motta nyhetsbrev fra organisasjonen. Når du blir medlem blir e-postadressen din lagt til en liste lokalt, og denne vil kunne brukes til å kontakte deg en gang i blant. Vi vil ikke bruke din e-postadresse til andre formål enn å sende nyhetsbrev til e-postadressen, og vil heller ikke gjøre din adresse kjent for andre abonnenter på -epostlisten. Ved oppsigelse av medlemskapet slettes e-postadressen.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsavdelingen i Norsk Farmasøytisk Selskap.

KLOPP AS er databehandler og ansvarlig for drift av medlemsregisteret.

Tilbake