Innmelding

For å bli medlem – fyll ut dette medlemsskjemaet og send inn. Du vil da bli registrert i medlemsregisteret vårt og får tilsendt en innbetalingsgiro for kontingenten per e-post.

Medlemskontingenten er kr 500 for vanlige medlemmer og kr 250 for pensjonister og studenter.

Du kan også gjerne betale kontingenten via Vipps (14296) eller inngå en avtale om avtalegiro (årlig trekk). Klikk her for Avtalegiro