Innmelding i Blærekreftforeningen

Her kan du melde deg inn som medlem i Blærekreftforeningen.

Medlemskapet koster: 275 kr per år for ordinært medlem, 175 for pårørende/nære familiemedlemmer og 200 for støttemedlemmer. Pensjonister/uføre betaler 100 kr. Vennligst fyll i skjemaet så godt du kan. Lurer du på noe, så ring oss på tlf. 47489600
(Etter 1. oktober koster medlemsskapet kr. 50, ut året).

Betal gjerne med VIPPS til 592541
(Betaler du for andre, så merk med navn!) 

 

Betaling