Bli medlem - Næring!

Medlemmene våre er grunnlaget for hele vår virksomhet. Jo flere vi er, jo sterkere stemme har vi.

Som medlem får du:

  • Full tilgang til våre internettsider med gratis nedlasting av leiekontrakt, håndbøker, fakta-ark mv.
  • Juridisk rådgivning
  • Medlemskap i en organisasjon som jobber for bedre forhold for leieboere og et mer velfungerende leiemarked.

Leieboerforeningens juridiske konsulenter har solid kompetanse innenfor husleieretten. Vi har også en advokat og to advokatfullmektiger som kan representerer deg (betalingstjenste). Årlig behandler foreningen flere enn 3 000 henvendelser og oppdragene spenner fra rådgivning, kurs og undervisning, juridiske utredninger for myndighetene og prosessoppdrag i domstolene. Vår unike kompetanse om leiesektoren bidrar til å trygge og bedre leieforholdet for våre medlemmer.

MERK: Ditt medlemskap gjelder for ett år og fornyes automatisk hvis du ikke har meldt deg ut. På Min side vil du se hvor lenge medlemskapet er aktivt. Vi sender deg betalingsinformasjon 2-3 uker før forfall. Det er mange som ønsker bistand fra Leieboerforeningen. Det kan i perioder derfor være noe ventetid fra en sak blir meldt inn til du får svar.

For små og mellomstore firmaer, selvstendig næringsdrivende, kulturforetak, ambassader, organisasjoner o.l. som leier næringslokaler. Kr. 1000 1 år, - deretter kr 500 pr år.

Betal nå, eller senere

XReg - Verktøy for organisasjoner