Vilkår og personvernserklæringen

Som en følge av ditt medlemskap i Ung Kreft, og for å kunne administrere medlemskapet (i forbindelse med innmelding, under og etter opphør av medlemskapet), må personopplysninger som du avgir og som Ung Kreft mottar eller opparbeider som følge av medlemskapet behandles av Ung Kreft, og våre samarbeidspartnere/leverandører.

Opplysninger som du avgir ved innmeldelse i Ung Kreft vil derfor bli registrert i medlemsregisteret og behandlet av Ung Kreft. I tillegg vil opplysninger som distriktsavdeling, kontingent- og fakturering bli registrert.

Ung Kreft, vil bruke din e-postadresse og telefonnummer for å sende deg informasjon på e-post, SMS, samt eventuelt andre kommunikasjonsmetoder, om medlemstilbud vi tilbyr selv eller via våre samarbeidspartnere.

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte oss på post@ungkreft.no

Det er Ung Kreft (ved daglig leder) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for Ung Krefts  øvrige behandling av personopplysninger.

KLOPP AS er databehandler og ansvarlig for drift av medlemsregisteret som foreningen benytter.

Tilbake