Innmelding

Som medlem i TFF  har du følgende rettigheter:

  • Veiledning i festespørsmål
  • Hjelp ved tvister om tomtefeste
  • Lokalt nettverk med andre festere

Pris pr år:

  • Kr. 400 (forbundsmedlem)

Trenger du hjelp? Ikke noe problem! Ring oss, og vi hjelper deg :) 

XReg - Verktøy for organisasjoner