Innmelding

Pris pr år:

  • Kr. 500 (forbundsmedlem)

Merk! Etter 15. oktober er det halv pris på medlemskap. Spørsmål vedrørende ditt medlemskap? Send en e-post til medlemsservice@tomtefeste.org.

Det tilkommer et fakturagebyr på kr. 70 hvis du velger brevfaktura (det er ikke fakturagebyr på e-postfaktura).

XReg - Verktøy for organisasjoner