Abonner

Tidsskriftet Steinerbladet er for deg som ønsker å vite mer om steinerpedagogikk, om barndom og oppvekst, og om kulturelle og aktuelle samfunnsspørsmål som opptar foreldre og pedagoger. Gjennom intervjuer, reportasjer og fagartikler gir tidsskriftet Steinerbladet et innblikk i steinerpedagogikkens bakgrunn, teori og praksisfelt.

  • Tidsskriftet utkommer fire ganger i året. Et årsabonnement koster 240 NOK/ 200 DKK, fritt tilsendt
  • Bestiller du et abonnement i gave til en annen. Bruk mottakers adresse og din egen epost for faktura.