Innmelding for osteopater

Norsk Osteopatforbund er et uavhengig medlemsforbund som organiserer majoriteten av praktiserende osteopater i Norge. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard – og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettplager.