Innmelding

For å bli medlem i Norges Massasjeforbund må du enten ha gått på en av de 3 godkjente skolene eller ha en utdannelse som som er like god som fagkravene til disse skolene. Vi tar opp medlemmer fra andre skoler/utenlanske skoler dersom utdannelsen står til våre fagkrav. Studenter ved de 3 godkjente skolene får gratis studentmedlemskap mens de studerer.

Dere som går/har gått på godkjente skoler trenger ikke å sende inn dokumentasjon da innmeldingen vil bli sjekket mot skolene. Dere fra andre skoler/utenlanske skoler vil bli bedt om å ettersende dokumentasjon på utdannelse.

MERK: Ønsker du å være søkbar i "Finn din massør", MÅ Firma informasjon fylles ut og kontingenten være betalt! Skulle du ha problem med innmelding via mobil, anbefaler vi at du melder deg inn via PC/Mac.