Bli medlem

Våre medlemstyper:
- Hovedmedlem (pasientmedlem) kr. 350,-
- Ung hovedmedlem (under 26 år) kr. 200,-
- Støttemedlem kr 210,- Støttemedlemmer mottar ikke LNT-nytt i posten, men kan lese PDF-utgaven ved å logge inn på vår nettside.
- Bedriftsmedlemskap kr. 500,-

Merk: Du må også oppgi om du ønsker å tilhøre kategori nyre, lever eller pancreas. Gi gjerne beskjed dersom du tilhører mer enn én kategori (for eksempel både nyre og pancreas), slik at vi kan notere dette under ditt medlemskap.

OBS: Halv kontingent etter 1. august!

Sjekk søppelpost etter innmelding: Vi anbefaler at du sjekker søppelpost 1-2 dager etter innmelding, da mange opplever at informasjon og faktura for medlemskontingent havner i søppelpost.

eFaktura - kontingenten rett i nettbanken: Hvis du ønsker å motta kontingenten direkte i nettbanken, må du selv aktivere eFaktura. Vi anbefaler deg å ta kontakt med banken din hvis du trenger hjelp til dette.

Vi gjør oppmerksom på at alle innmeldinger fra og med 1. desember 2023 først vil bli registrert i januar 2024. Faktura for medlemskontingent vil derfor bli sendt på nyåret.