Bli medlem

Våre medlemstyper:
- Hovedmedlem (pasientmedlem) kr. 350.
- Ung hovedmedlem (under 26 år) kr. 200.
- Støttemedlem kr 210. Støttemedlemmer mottar ikke LNT-nytt i posten, men kan lese PDF-utgaven ved å logge inn på vår nettside.
- Bedriftsmedlemskap kr. 500.

OBS: Halv kontingent etter 1. august!

Merk: Du må også oppgi om du ønsker å tilhøre kategori nyre, lever eller pancreas. Gi gjerne beskjed dersom du tilhører mer enn én kategori (for eksempel både nyre og pancreas), slik at vi kan notere dette under ditt medlemskap.


XReg - Verktøy for organisasjoner