Innmelding

Velkommen som medlem!
Kontingent kr. 250,- pr. år.

Familiemedlemskap: kr. 50,- per husstandsmedlem. Gjelder husstandsmedlem over 15 år. Familiemedlemmer må samtykke til innmeldingen.

Foreninger, organisasjoner og firmaer kan kjøpe årsabonnement: kr. 400,-

Faktura: Den første fakturaen sendes pr. E-post like etter innmelding! Vær nøye med å skrive riktig e-post adresse. Medlemskap og abonnement gjelder til det sies opp.

NB! Sjekk søppelpostkassen om du ikke har mottatt faktura innen 2 dager, eller kontakt oss. Betalinger over fakturaens beløp blir betraktet som gave om vi ikke få annen beskjed.

Bruker du ikke e-post: Ring til tlf. 400 85 106 og gi beskjed om at du vil ha faktura på papir.

Du får tillsendt blad fra og med første ordinære utsendelse etter at kontingent er betalt, men ved årsmedlemskap får du tilgang til eldre utgaver via det digitale arkivet.

Medlemskapet gjelder til det sies opp, og kan avsluttes ved å sende en epost til medlem@spafo.no. Vårt org nr. er 912 434 443. Spørsmål sendes til: medlem@spafo.no

Spondylitten

Bestem her antall medlemsblad, og hvordan du ønsker å motta bladet.