ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

Medlemmene våre er grunnlaget for hele vår virksomhet. Jo flere vi er, jo sterkere stemme har vi.

Du er velkommen til å tegne medlemskap. Medlemmene registres i ulike kategorier. Følgende satser gjelder pr år:

  • Enkeltmedlem kr. 300. Betalter kun for seg selv.
  • Hovedmedlem kr. 300. Betaler for seg selv, og andre.
  • Familiemedlem kr. 50. Blir betalt av hovedmedlem
  • Støttemedlem kr. 200. Kun støtte. Ikke stemmerett på landsstyremøte, etc.

MERK: I oktober, november og desember er det halv pris når du melder deg inn.

Betaling

XReg - Verktøy for organisasjoner