Vilkår og personvernserklæringen

Vilkår og personvernserklæringen

Som følge av ditt abonnement på Steinerbladet, og for å kunne administrere abonnementet (i forbindelse med innmelding, under og etter opphør av abonnementet) må personopplysninger som du avgir og som Steinerbladet mottar eller opparbeider som følge av abonnementet, behandles av Steinerbladet, og våre samarbeidspartnere/leverandører.

Opplysninger som du avgir ved innmeldelse i Steinerbladet vil derfor bli registrert i abonnementsregisteret og behandles av Steinerbladet. I tillegg vil opplysninger om avdeling og faktura bli registrert.

Steinerbladet vil bruke din e-postadresse for å sende deg faktura og informasjon om ditt abonnement.

Dersom du har spørsmål knyttet til abonnementsregisteret, ønsker innsyn, be om rettelse eller sletting, kan du kontakte abonnement@steinerbladet.no

Det er Steinerbladet (ved daglig leder) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for abonnementsregisteret og for Steinerbladets behandling av personopplysninger.

KLOPP AS er databehandler og ansvarlig for drift av abonnementsregisteret som Steinerbladet benytter.

Tilbake